Poster Bildiriler
P-01 Atopik Dermatit ve ankilozan Spondilit Tanısı Olan Olguda Upadasitinibin Etkinliği Umut Bakay
P-02 A CASE OF SARCOIDOSIS PRESENTING WITH SYSTEMIC CONGESTIVE SYMPTOMS Sevgi Kara