BİLİMSEL PROGRAM

31 MAYIS 2024, CUMA

14:30 – 15:00 AÇILIŞ
Ali Taylan 
15:00 – 16:00 OTURUM 1
Akademik yaklaşım -1
  Oturum Başkanı: İsmail Sarı
15:00 - 15:30 Romatoloji pratiğinde adli açıdan dikkat etmesi gereken hususlar
Erdem Özkara
15:30 – 16:00 Araştırma Etik Kurulları- Etik kurul dosyası nasıl hazırlanmalı?
Mehmet Birhan Yılmaz 
16.00-16.10 Tartışma 
16:10 – 16:30 Kahve Arası
16:30 – 17:30 OTURUM 2 
  Oturum Başkanı: Şükran Köse, Ali Taylan
16:30 – 16:50 Preop hastaların romatolojik değerlendirmesi
Sadettin Uslu
16:50 – 17:10 Romatolojide aşılama önerileri
Şükran Erten
17:10 – 17:30 Gebelerde romatizmal ilaçların kullanımı
Aydan Köken Avşar
17:40-19:00 Sözel Sunum Oturumu (8 sunum - 7 dk sunum + 3 dk tartışma)
Sözel Bildiri listesi için tıklayınız
  Oturum Başkanı:  Özgül Soysal, Oktay Bilgir

1 HAZİRAN 2024, CUMARTESİ

08:30 – 09:30 OTURUM 3
Vakalarla sık görülen romatolojik hastalıklara yaklaşım
  Oturum Başkanı: İhsan Ertenli
08:30 – 08:45 Kimde FMF  düşünülmeli, MEFV analizi bize ne anlatıyor?
Serdal Uğurlu
08.45 – 09:00 Kristal artritlere nasıl yaklaşmalıyım?
Fatma Başıbüyük 
09:00- 09:15 Bel ve sırt  ağrısı olan hastaya yaklaşım
Gökçe Kenar Artın
09.15 – 09:30 Romatolojik aciller
Sinem Burcu Kocaer
09.30 – 09.40 Tartışma
09:40 – 10:00 Kahve Arası
10:00 – 11:00 OTURUM 4
Romatolojide tanısal testler
  Oturum Başkanı: Vedat Hamuryudan
10:00 – 10:20 Spesifite ve sensitivite nedir? Her pozitif test tanısal mıdır?
Servet Akar
10:20 – 10:40 ANA testi ve ENA panelinin yorumlanması
Dilek Solmaz
10:40 – 11:00 Romatolojide akut faz yanıtları ve kullanımları
Tuba Demirci Yıldırım
11:00 – 11:10 Tartışma
11:10 – 11:30 Kahve Arası
11:30 – 12:30 OTURUM 5
Romatolojide tedavi
  Oturum Başkanı: Sedat Kiraz
11:30 – 11:50 Romatoid artritte Jakinibler
Kenan Aksu
11:50 – 12:10 SpA' da Jakinibler
Fatoş Önen
12:10-12:30 İBH' da İL-17 ve İL-23 hedefleyici tedaviler. Aynı yolak farklı etkinlik
Murat Kıyıcı
12:30 – 12:40 Tartışma
12:40 – 13:30 Öğle Yemeği
13:30-14.30 OTURUM 6
Bağ doku hastalıkları
  Oturum Başkanı: Ali Taylan
13:30 – 13:50 Raynaud fenomenine yaklaşım
Tuba Yüce İnel
13:50 – 14:10 Bağ doku hastalıklarının genel özellikleri
Yeşim Erez
14:10 – 14:30 Bağ doku hastalıklarının cilt bulguları ve tedavisi
Gökhan Keser
14.30-14.40 Tartışma
14:40 – 15:00 Kahve Arası
15:00-16:40 OTURUM 7
Akademik yaklaşım 2
  Oturum Başkanları: Vedat Gerdan, Önay Gercik
15:00-15:30 Bilimsel çalışmalarda istatistik, örneklem büyüküğü, veri girişi yöntemleri
Hüseyin Candan
15:30- 16:00 Literatür tarama, doğru veri kaynağına ulaşma,  (WOS) Q1-Q2-Q3-Q4 Dergi araştırma
Abdullah Murat Mete
16:00- 16:3 0 Meta-Analiz: nedir ve nasıl yapılır?
Abdullah Murat Mete ve Hüseyin Candan
16:30-16:40 Tartışma
16:40-17:00 Kahve Arası
17:00-18:30 OTURUM 8
Akademik yaklaşım 3
  Oturum Başkanı: Osman Yılmaz
17:00-17:30 Romatolojik ve immunolojik hayvan modelleri
Semih Gülle
17:30-18:00 TÜBİTAK projelerine başvuruda önemli noktalar
Sercan Erez
18-00-18:30 TÜSEB ve BAP Projelerine başvuruda önemli noktalar
Ayşe Koçak

2 HAZİRAN 2024, PAZAR

09:00-10:00 SIK GÖRÜLEN DİĞER ROMATOLOJİK HASTALIKLAR
  Oturum Başkanı: Taşkın Şentürk,Barış Gündoğdu 
09:00 – 09:20 IgG4 kimde düşünülmeli? Tanı ve tedavi süreci
Handan Yarkan
09:20 – 09:40 Behçet tedavisi gözden geçirme
Emire Seyahi
09:40 – 10:00 Miyozit tanı ve tedavi yaklaşımı
Gerçek Şen
10.00-10:20 Kahve Arası
10.20-11:30 OTURUM 9
  Oturum Başkanı: Timur Pırıldar,Gözde Derviş Hakim
10.20 – 10:40 Kılavuzsuz eklem enjeksiyonları: Genel kurallar ve kullanılan ilaçlar
Özkan Urak
10:40 – 11:00 Osteoartritte PRP ve hyaluronik asit injeksiyonları kanıta dayalı yaklaşım
Ali Karakaş
11:00  - 11:20 Sakroiliak eklem ve kalça enjeksiyonu
Murat Karkucak 
11:20-11:30 Tartışma
11:30 – 12:30 Poster Turu
Poster Tartışmacıları: Nedim Taş- Berrin Akın
12:30 – 13:30 Öğle Yemeği