Sözel Bildiri Oturumu
31 Mayıs 2024, Cuma
Oturum Başkanları: Özgül Soysal, Oktay Bilgir
S-01 Intracranial arachnoid cyst defined after anti-TNF-a treatment in a patient with axial spondyloarthritis: a case report Ebru Yilmaz
S-02 Ankilozan Spondilit ve allerjik hastalıklar arasındaki ilişki: kesitsel bir klinik çalışma Ebru Yilmaz
S-03 Anti-Nötrofil Sitoplazmik Otoantikorla İlişkili Glomerülonefritte Nadir Görülen Renal Trombotik Mikroanjiyopati Gülşah Soytürk